Motyle

Grupa "MOTYLE"

Nauczycielki: p. mgr Wiesława Lipka, p. mgr Zofia Sobieszczyk

Woźna: p. Iwona Stempkowska