Jeżyki

Grupa "JEŻYKI"


 

Nauczycielki: p. mgr Beata Zawada, p. mgr Zofia Sobieszczyk

p. mgr Barbara Krakowska

Woźna: p. Elżbieta Derka