Koło matematyczne „Łamigłówki mądrej główki”

Zajęcia dodatkowe przeznaczone są dla najstarszych dzieci, opiekunami koła są p. mgr Jolanta Bleja oraz p. mgr Zofia Sobieszczyk .

Edukacja matematyczna jest jedną z nierozerwalnych części edukacji dziecka. Jest ona połączona z intensywnym rozwojem myślenia, z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz ćwiczeniem pewnych umiejętności matematycznych. Treści matematyczne przenikają się w codziennym życiu każdego, więc uzyskane wiadomości i umiejętności stanowią budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia potrzebne w kolejnych latach edukacji i życia.

Zajęcia mają na celu:
- wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka ze szczególnym ukierunkowaniem na edukację matematyczną
- zapewnienie lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności
- rozwijanie umiejętności społecznych w kontaktach z rówieśnikami
- kształtowanie odporności emocjonalnej
- kształtowanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla otoczenia.