Pszczółki

Nauczycielki: p. mgr Ewa Tomasik, p. mgr Anna Widajewicz

Woźna: p. Iwona Stempkowska