Żabki

Nauczycielki: p. mgr Beata Jargot, p. mgr Magdalena Warzecha,

p. mgr Ewa Szczecińska

Pomoc nauczyciela: p. Iwona Parduła

Woźna: p. Elżbieta Bielska