Motyle

Nauczycielki: p. mgr Wiesława Lipka, p. mgr Zofia Sobieszczyk

Woźna: p. Beata Jarecka