Jeżyki

Nuczycielki: p. mgr Dorota Dąbrowska, p. mgr Katarzyna Kobierowska,

p. mgr Magdalena Kawiatkowska

Woźna: p. Joanna Jarek