Wiewiórki

Nauczycielki: p. mgr Joanna Koźlak, p. mgr Dorota Szmytkowska

Nauczyciel wspomagający: p. mgr Agnieszka Pinińska

Woźna: p Bożena Hoppe