"Poranki muzyczne"


Szczególną rolę w edukacji muzycznej odgrywają pierwsze lata nauki dziecka. To najlepszy czas, aby zacząć kształtować w nim twórczy stosunek do muzyki, rozwijać wrażliwość estetyczną i emocjonalną, rozwijać zainteresowanie muzyką różnych gatunków, kształcić umiejętności w zakresie śpiewu, klaskania rytmów i gry na instrumentach, nauczyć samodzielnego rozwiązywania problemów muzycznych. Stąd ,,Poranki Muzyczne” są odpowiednią formą, aby od najmłodszych lat bliżej poznać tą przepiękną, choć czasem trudną krainę muzyki.

Prowadząca: mgr Magdalena Warzecha


Cele zajęć:
Dziecko:
    uczestniczy w zabawach ruchowych ze śpiewem,
    słucha różnych gatunków muzyki instrumentalnej i wokalnej,
    wymienia nazwy prostych instrumentów perkusyjnych,
    rozpoznaje po brzmieniu instrumenty muzyczne,
    powtarza proste schematy rytmiczne podane przez nauczyciela,
    powtarza proste schematy melodyczne podane przez nauczyciela,
    śpiewa proste ćwiczenia aparatu głosowego w skali od C1 do C2, podane przez nauczyciela,
    improwizuje ruchem do muzyki,
    wymienia podstawowe terminy muzyczne odnoszące się do tempa, dynamiki