Eduakcja przyrodnicza dzieci przedszkolnych

 EDUKACJA PRZYRODNICZA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

"Nie podziwiając przyrody,
każdy staje się jakby uboższy,
traci ważną dla człowieka wrażliwość."
Helena Bechlerowa

           Świat przyrody ze swym niezwykłym bogactwem barw, zmiennością zjawisk pociąga dziecko i ma na nie wszechstronny wpływ. Dziecko obserwując otaczający świat napotyka na wiele problemów , szuka odpowiedzi na nurtujące go pytania samodzielnie lub pod opieką dorosłego. Wyjaśnienie przyczyn, szukanie skutków, zależności prowadzi do intensywnego rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego. Z myśleniem związany jest ściśle rozwój mowy. Poznając nowe zjawiska, zwierzęta, rośliny, dziecko poznaje nowe słowa a przez to wzbogaca zdolność i jasność wyrażania myśli, formułowania spostrzeżeń. Wychowanie przez przyrodę zawiera również ważne aspekty moralne. 
             Człowiek jest cząstką otaczającej go przyrody a dziecko w szczególności jest istotą ciekawą tego świata. Ogromną rolę   w rozwijaniu spostrzeżeń i obserwacji mają do spełnienia rodzice, którzy są współtwórcami i współtowarzyszami przyrodniczych przygód. Rodzinne kontakty z przyrodą, jej odkrywaniu uświadamiają dziecku, że istnieje coś pożyteczniejszego niż codzienne oglądanie telewizji czy siedzenie przed monitorem komputera.
Chcąc zainspirować swoje dziecko do własnych twórczych poszukiwań, można podjąć z nim wiele ciekawych zadań, np.:

 • wspólne obserwacje ptaków i zwierząt w okolicy,
 • gromadzenie nagrań głosów przyrody,
 • ułożenie planu rodzinnej wycieczki mającej na celu "podglądanie"i "podsłuchiwanie" przyrody,
 • gromadzenie różnych okazów przyrodniczych, które można wykorzystać do działalności twórczej dziecka,
 • prowadzenie prostej, domowej hodowli roślin, np. szczypior z cebuli, rzeżucha,
 • założenie "laboratorium doświadczalnego" pozwalającego poznać świat przyrody z wykorzystaniem, np. lornetki, szkła powiększającego, mikroskopu,
 • spacery po najbliższej okolicy-obserwowanie panujących nastrojów w przyrodzie w zależności od pory roku.

Rodzina jest dla dziecka środowiskiem niezwykle cennym i najważniejszym. To właśnie w rodzinie:

 • rodzi się nawyk czynnego wypoczynku na łonie natury,
 • kształtuje się świadomość ekologiczna,
 • rozwijają się zainteresowania, spostrzegawczość oraz możliwości obserwacyjne,
 • wyrabia się u dziecka właściwe postawy i przekonania poszanowania , pielęgnacji, opieki i ochrony wszystkiego co żywe.

 

Opracowanie: mgr ZOFIA DAHMS

Literatura:

 1. J. Olkusz Świat twórczości Heleny Bechlerowej [w:] Wychowanie w Przedszkolu, nr 2/2001
 2. WYCHOWAWCA Nr 7-8/2004
 3. Wychowanie w Przedszkolu, nr 5/2001