Archeologia jest też dla dzieci

W ramach realizowania europejskiego programu Erasmus plus projektu Scientific Literacy at the School: Improving Strategies and Building New Practices Science Teaching in Early Years Education nasze przedszkolaki w dniach od 27.11 do 8.12.2017 zajmowały się tematem archeologii.

Dzieci dowiedziały się, że archeolog zajmuje się badaniem przeszłości. Rozmawiały o uływie czasu, chronologii dni, miesięcy, pór roku, omawiały metody jego mierzenia teraz i dawniej. Dla lepszego zrozumienia stworzyły pudełka czasu, które każdego dnia uzupełniały innym materiałem, w ten sposób mogły zobaczyć jak mijały dni i że możemy cofnąć się do tego, co było kiedyś.

Jako że archeolog bada rzeczy pozostawione przez ludzi w dawnych czasach przedszkolaki zdobywały tę wiedzę obcując z przeszłością wokół nich. Przyniosły zdjęcia swoich przodków oraz pamiątki po dziadkach lub pradziadkach. Rozwiązywały też tajemnice kufrów, w których znajdowały się różne stare rzeczy i stawiały hipotezy czym mógł się zajmować człowiek, do którego dany kufer należał.

W ramach poznawania przeszłości dzieci odwiedziły Mueum mydła i brudu. Poznały zasady i zwyczaje dotyczące higieny w dawnych czasach, co więcej jednak dowiedziały się, że muzea dbają o to aby część ich ekspozycji pokazana była w odpowiednim kontekście, aby miejsce wyglądało tak jak w dawnych czasach, co jest bardzo istotne w odniesieniu do archeologii. Archeologom w szczególności zależy na zachowaniu kontekstu w jakim odnajdują dawne przedmioty, gdyż to dostarcza wielu cennych informacji o życiu i zwyczajach ludzi.

Archeologia to badanie terenu zamieszkiwanego kiedyś przez społeczności ludzkie. Archeolodzy szukają takich miejsc i zbierają o nich informacje. Także nasze dzieci spróbowały przeprowadzać badania w terenie. Dzieci prowadziły obserwacje terenu przedszkolnego, a także najbliższej okolicy w poszukiwaniu przedmiotów, które mogliby pozostawić ludzie. Dowiedziały się w ten sposób, iż możemy wnioskować o obecności ludzi i ich działaniu na danym terenie po pozostawionych przez nich przedmiotach.

Archeologia to także wykopaliska. Trzeba jednak prowadzać je w odpowiedni sposób, z wykorzystaniem należytych narzędzi i zachowując ostrożność aby nie zniszczyć artefaktów. Należy także mieć odpowiednią wiedzę o budowie ziemi i warstwach jakie się na niej tworzą przez lata. Dzieci z naszego przedszkola niczym prawdziwi badacze zdobywali wiedzę o tych zjawiskach, uczyły się o stratygrafii i w jaki sposób archeologowie wnioskują, co było w danym miejscu kiedys na podstawie tego co udało im się wykopać.

Na podstawie stawiania podobnych hipotez archeologowie "odbudowali" Biskupin, największy kompleks archeologiczny w naszej okolicy. Nasze przedszkolaki poznały historię odkrycia Biskupina, w jaki sposób powstał dzisiejszy kompleks oraz czego możemy się dowiedzieć o żyjących tam kiedyś ludziach. Dzieci niczym dawni budowniczowie odtworzyły palisadę Biskupina lub gliniane naczynia bądź biżuterię.

Na koniec emocjonujących dwóch tygodni dzieci spotkały się z prawdziwym archeologiem, który przedstawił im tajniki swojej pracy, pokazal narzędzia oraz odpowiedział na wszelkie pytania i wątpliwości.