Ogólnopolski konkurs fotograficzny

Jest nam bardzo miło poinformować, że dzieci z grupy Motyle  wzięły udział  w ogólnopolskim konkursie fotograficznym i zajęły jedno z trzech pierwszych miejsc. Konkurs  odbył się  pod tytułem „Świąteczne, grupowe zdjęcie ze szklanką mleka”
Spośród kilkuset prac konkursowych przesłanych w ramach zgłoszeń w konkursie komisja  wyłoniła 3 prace  której autorzy otrzymali nagrody - maskotki Organizatorem Konkursu jest Polska Izba Mleka z siedzibą w Białymstoku.

Serdecznie gratulujemy.