Wycieczka do biblioteki - Wiewiórki i Motyle

5.03 dzieci z grupy Motyle i 7.03 Wiewiórki udały się do Biblioteki Publicznej na Błoniu. Celem wycieczki było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku dla książek, wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki, poznanie pracy bibliotekarza. Podczas spotkania pni bibliotekarka opowiedziała nam o swojej pracy, zapoznała z zasadami zachowania w bibliotece, pokazała pomieszczenia oraz zachęcała dzieci do przychodzenia wraz z rodzicami i wypożyczania książek.  Spotkanie odbyło się w radosnej atmosferze i w ramach podziękowania dzieci wręczyły pani bibliotekarce czekoladki.