Goście w grupie "Biedronek"

27 lutego grupa "Biedronki" gościła nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Bydgoszczy: mgr Ewę Żonakowską, mgr Mirosławę Cikorską i mgr Anitę Krajnik. Nauczycielki bawiąc się z dziećmi wykorzystały nowa metodę Bąbla Matematycznego.