Program Erasmus Plus

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS:

1.

SCIENTIFIC LITERACY AT THE SCHOOL: IMPROVING STRATEGIES AND BUILDING NEW PRACTICES OF SCIENCE TEACHING IN EARLY YEARS EDUCATION -

akronim: SciLit

realizowany w latach: 2016 - 2018

2.

MAŁY ODKRYWCA I DUŻY UCZY SIĘ W PODRÓŻY

realizowany w latach: 2017 - 2018