Projekt: SciLit

 http://www.csicenlaescuela.csic.es/scilit/scilit.html

Podstawą opracowania tego projektu były specyficzne cechy  nauczanie przedmiotów ścisłych na tym poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W przypadku nauczania dorosłych wystarczy, aby nauczyciel był wyszkolony w zakresie wiedzy i metod, jednakże w przypadku pierwszych lat edukacji, nauczyciel musi ponadto posiadać szczegółową wiedzę o aspektach rozwoju poznawczego dziecka, szczególnie w odniesieniu do dziecięcej zdolności konceptualizacji.
El CSIC en la Escuela łączy nauczycieli oraz naukowców, nie tylko w celu wymiany wiedzy naukowej, ale również w celu zachęcenia do dyskusji i badania jak przekazywać tę wiedzę we wczesnych poziomach edukacji. Najważniejszą cechą charakteryzującą naszą propozycję w projekcie Erasmus + to uznanie nauczania przedmiotów ścisłych za narzędzie do wspomagania całkowitego rozwoju dziecka, a także za podstawowy element przyrostu wiedzy naukowej obywateli. Głównymi celami w projekcie SciLit, w ramach programu Erasmus + są:
    • osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu kompetencji podstawowych i przekrojowych poprzez nauczanie jak uczyć przedmiotów ścisłych w perspektywie uczenia się przez całe życie,
    • promowanie szkoleń w zakresie przedmiotów ścisłych dla nauczycieli i wychowawców z multidyscyplinarnego punktu widzenia,
    • wprowadzenie przedmiotów ścisłych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
    • stworzenie i utrzymanie sieci współpracy w celu wdrożenia innowacyjnych praktyk w zakresie edukacji naukowej w  przedszkolu i szkolnictwie podstawowym,
    • opracowanie innowacyjnych materiałów, które pomogą nauczycielom i liderom nauczać przedmioty ścisłe najwyższej jakości oraz wykorzystywać nowe metody i narzędzia w klasie,
    • poprawienie poziomu edukacji od wczesnego dzieciństwa.

 REZULTATY I PRODUKTY:

Wszystkie opracowane materiały są dostępne 

do pobrania za pomocą kodu widocznego poniżej lub na stronie projektu,
 www.csicenlaescuela.csic.es/scilit/scilit.html
(w zakładce Intelectual Outputs -> ACCESS)
 
 
Przewodniki dostępne są w języku angielskim
Wkrótce polskie tłumaczenia

 


 

Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu - Bydgoszcz 19.06.2018


 Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu - Sępólno Krajeńskie 20.06.2018

 


Z czego zrobiony jest świat: zakładka: Z życia przedszkolaka -> Rok szkolny 2016/2017->Odkrywanie tajników wody:

Archeologia: zakładka Z życia przedszkolaka -> Rok szkolny 2017/2018 -> Archeologia jest też dla dzieci

Więcej informacji pod adresami:

  • http://www.csicenlaescuela.csic.es/scilit/scilit.html