Projekty eTwinning 2017/2018

Program eTwinning  to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą Internetu. Dzieci z różnych krajów współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki i zabawy. eTwinning umożliwia nawiązanie kontaktu z dziećmi z innych krajów, poznanie ich kultury, wzbudza zainteresowanie różnorodnością, ukazuje praktyczne możliwości wykorzystania j. angielskiego. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach różnorodnych projektów rocznie. 

W maju i czerwcu 2018 r grupa Motyle, przy współpracy przedszkolaków z Biedronek

i Jeżyków zrealizowała 3 europejskie projekty edukacyjne w zakresie programu eTwinning:

  

-Discover Languages with playground games - Odkrywaj języki z grami na placu zabaw,  

W projekcie współpracowały ze sobą dzieci z następujących krajów: Polska, Albania, Bułgaria, Wielka Brytania, Serbia, Grecja, Portugalia, Francja, Rumunia, Włochy, Czechy, Hiszpania, Chorwacja, Turcja, Młodzi Europejczycy zaprezentowali swoje ulubione zabawy ruchowe, zachęcili do gry nie tylko bezpośrednio zainteresowanych, ale i pozostałe dzieci z placówki, ich rodziców.

 

 

 

 

 

-Kindergarden/schoolgardens - Ogródki przedszkolne/ogródki szkolne,  

 Swoje doświadczenia i zainteresowania ogrodnicze przedszkolaki konsultowały z kolegami z Hiszpanii i Danii. Sadziły rośliny ozdobne i jadalne w sali oraz w ogrodzie. Obserwowały wzrost roślin, wykorzystały wyhodowane zioła, szczypior do wzbogacenia posiłków przedszkolnych.

  

 

-Recycling is fun - Recykling jest fajny. 

Wspólnie z kolegami z Hiszpanii i Chorwacji pokazaliśmy, w jaki sposób dzieci dbają o czystość i chronią środowisko naturalne w swoim najbliższym otoczeniu. Zaprezentowaliśmy nasze działania w zakresie segregowania śmieci, zbierania surowców wtórnych, pogłębiania naszej wiedzy, edukowania dorosłych, zachęcania ich do aktywnego włączania się w upowszechnianie recyklingu. W projekcie nie zabrakło też zabaw plastycznych, jak i dydaktycznych. Dzieci wykonały coś pożytecznego z odpadów, utrwalały wiedzę wykorzystując techniki multimedialne, uczyły się piosenek związanych z tematem w j. angielskim, które wzbogaciły słownictwo przedszkolaków.