Organizacja przedszkola

       

GODZINY I TERMINY OTWARCIA

Przedszkole działa:

  • od 1 IX do 31 VIII z zachowaniem 30 dniowej przerwy letniej,
  • od poniedziałku do piątku,
  • w godzinach od 6.00 do 17.00. 

 

W roku szkolnym 2018/2019 przerwa wakacyjna będzie trwać

od 1 lipca do 31 lipca.

 

GRUPA PRZEDSZKOLNA

Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat w ramach 6 oddziałów przedszkolnych.

WYŻYWIENIE

Przedszkole zapewnia 3 posiłki dziennie:

  • 08.30   śniadanie,
  • 10.30   drugie śniadanie,
  • 13.30   obiad

          Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłaszane poprzedniego dnia lub telefonicznie do godz. 9.00 w danym dniu.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

  • Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców;
  • Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców (prawnych opiekunów);
  • Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości; 
  • Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;

PRZYPOMINAMY:

Informujemy, że zgodnie z organizacją pracy przedszkola przyprowadzanie dzieci odbywa się w godzinach od 6:00 – 8:15.
Odbieranie dzieci: od godziny 14:00 - 17:00.
Dzieci realizujące podstawę programową uczęszczają do przedszkola w godzinach 8:00 - 13:00 i korzystają z dwóch płatnych posiłków.