"Ogród przyjazny ptakom"

 

Nasze przedszkole wygrało grant w wysokości 5. 000 złotych w ogólnopolskim konkursie „Henkel - zielone granty” na projekty związane z ochroną środowiska!!!

Spośród 262 nadesłanych wniosków z całej Polski wyłoniono 20 placówek, które otrzymały dofinansowanie na swoje projekty. Wśród nich nasze przedszkole!!!

Lista laureatów:

 1. Przedszkole Publiczne nr 31 w Tarnowie - projekt pt. "Nasz oszczędny dom"
 2. Przedszkole nr 34 w Bydgoszczy - projekt pt. " Ogród przyjazny ptakom"
 3. Przedszkole nr 8 w Toruniu - projekt pt. "Żyj z przyrodą"
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Elblągu - projekt pt. "Na tropie piaskołaza i sercówki"
 5. Szkoła Podstawowa w Rogalinku - projekt pt. "Drzewa umierają stojąc, czyli paradoks ochrony przyrody – chronić dęby rogalińskie czy kozioroga dębosza"
 6. Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej - projekt pt. "Szkoła ZEROemisyjna - edycja III - Słoneczny dach"
 7. Katolickie Gimnazjum Księży Pallotynów w Chełmnie - projekt pt. "Nietoperze są obok nas"
 8. Szkoła Podstawowa nr 5 w Żywcu - projekt pt. "Hałas rujnuje - spokój buduje"
 9. Zespół Szkół nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim - projekt pt. "Herbarium"
 10. Zespół Szkół w Lisewie Malborskim - projekt pt. "Za oknami zielone ogrody"
 11. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - projekt pt. "Kropla wody w morzu potrzeb"
 12. Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, Lublin - projekt pt. "Wyczuj klimat"
 13. Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Warszawa - projekt pt. "Zazieleńmy Brzeską!"
 14. Stowarzyszenie Ochrony Sów, Bodzentyn - projekt pt. "Chrońmy nasze sowy"
 15. Fundacja Pomocy Społecznej “Chodźmy razem”, Skierniewice - projekt pt. "Kropla, rzeka, rozlewisko - życiodajne środowisko"
 16. Fundacja “Rosa Mundi”, Poznań - projekt pt. "Ratujmy najstarsze zabytki Ziemi"
 17. Stowarzyszenie “Żyć Inaczej”, Wrocław - projekt pt. "Szlakiem małego ogrodnika"
 18. Fundacja “Pro Terra”, Poznań - projekt pt. "Traszka - aktywizacja i edukacja ekologiczna poprzez czynną ochronę bioróżnorodności"
 19. Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Głowienicy, Stepnica - projekt pt. "Oko w oko z łososiem! - ścieżka edukacyjna na tarlisku ryb łososiowatych"
 20. Stowarzyszenie Ekomena, Ostrołęka - projekt pt. "Monitoring czystości lasów wokół Ostrołęki"