Cennik

W godzinach od 800 - 1300 - bezpłatna realizacja podstawy programowej.

600  - 700     - 1zł
700  - 800     - 1zł
1300 - 1400  - 1zł
1400 - 1500  - 1zł
1500 - 1600  - 1zł
1600 - 1700  - 1zł
 
Ponadto koszt posiłków wynosi:
 
całodzienne wyżywienie - 6 zł