Projekt "Ogród przyjazny ptakom"

PROJEKT: „OGRÓD

PRZYJAZNY PTAKOM”

 

   Cel projektu: 

Stworzenie bioróżnorodnego środowiska sprzyjającego osiedlaniu się ptaków na terenie ogrodu przedszkolnego.

         Dzieci z kółka przyrodniczego „Obserwuję, badam, poznaję” w bieżącym roku szkolnym realizują przedsięwzięcie pod nazwą „Ogród przyjazny ptakom”. Naszym celem jest stworzenie w ogrodzie przedszkolnym bioróżnorodnego  środowiska sprzyjającego osiedlaniu się ptaków, co umożliwi dzieciom poznanie i obserwację gatunków żyjących w naszym otoczeniu. Ptakom zapewnimy odpowiednie warunki dostarczając wodę, pokarm i schronienie. Posadzenie zróżnicowanej roślinności dostarczy ptakom pożywienie, umożliwi zakładanie gniazd, ukrycie się przed drapieżnikami. Do odwiedzenia naszego ogrodu zachęci je bogata roślinność oraz rozstawione karmniki, poidełka i budki lęgowe. W projekcie wezmą udział dzieci uczęszczające do przedszkola, nauczycielki i rodzice.