Kinezjologia w przedszkolu

WYKORZYSTANIE METOD KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ W PRACY Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

            Kinezjologia Edukacyjna czyli metoda Dennisona jest stosunkowo nową nauką, która zajmuje się ruchem i jego wpływem na uczenie się, wspiera naturalne zasoby człowieka, wykorzystuje wzajemne zależności rozwoju fizycznego, emocjonalnego i intelektualnego. Opiera się w praktyce na seriach ćwiczeń ruchowych, które działają pobudzająco na mózg i system nerwowy. Znana także jako Gimnastyka Mózgu. Opracowana eksperymentalnie przez Paula Dennisona i jego żonę Gail.
                Zdaniem Dennisona, wiele problemów intelektualnych i emocjonalnych w życiu człowieka wynika ze złego współdziałania obu półkul mózgowych i z braku integracji między nimi. Aby człowiek miał pełny obraz otaczającego go świata niezbędna jest integracja prawej i lewej półkuli mózgowej, bo mózg jest narządem symetrycznym, a każda półkula ma inne zadania.

          Prawa półkula mózgu jest to półkula odpowiedzialna za uczucia (steruje naszym życiem emocjonalnym), nadaje naszym przeżyciom wyraz mimiczny, prawdziwe wielowymiarowe uczenie się, ogólny ogląd, pamięta znajome twarze, odgłosy, ton głosu, percepcję przestrzeni, lubi rysunek, prace ręczne pamięć długotrwała, nie ma poczucia czasu, intencje - czyli jest ona twórcza, emocjonalna, postrzegająca całość. Podczas stresu traci zdolność do logicznego myślenia, działa zanim pomyśli, nie może zapamiętać szczegółów.
          Lewa półkula mózgowa-logiczna (u osób praworęcznych) odpowiada zaś za myśli, analizę (od szczegółu do ogółu-detale), przypisywanie faktów, percepcję czasu, kontrolę nad słowem, ośrodek mowy, liczenie zorientowana na przyszłość, nastawiona na porządkowanie rzeczywistości, słuchanie, pamięć krótką. 
            Dzięki harmonijnej współpracy obu półkul mózgowych dzieci jak i dorośli z łatwością przyswajają sobie nową wiedzę, umiejętności. Brak równowagi między pracą obu półkul mózgowych zdaniem Dennisona, prowadzi do powstawania różnego rodzaju zakłóceń. Dziecko może mieć problemy np.: w nauce czytania i pisania, z koncentracją uwagi, wyrażaniem własnych emocji. Paul Dennison twierdzi, że powstałe zaburzenia („blokady”) można zlikwidować właśnie poprzez ruch. Proponuje on ćwiczenia bardzo łatwe i bezpieczne, które wykonywane pod kierunkiem terapeuty prowadzą do integracji obu półkul mózgu, czego efektem może być np.: płynne czytanie lub poprawa koncentracji uwagi dziecka na własnych ruchach i działaniu.
Udział w zajęciach tej metody daje możliwości łatwiejszego uczenia się przez:

  • wzrost rozumienia,
  • poprawienie zdolności organizacyjnych,
  • usprawniają percepcję wzrokowo ruchową i słuchowo ruchową,
  • poprawienie pamięci długo i krótkoterminowej,
  • wzmocnienie koordynacji i współpracy półkul mózgowych,
  • ułatwiają rozwój abstrakcyjnego myślenia,
  • wspomagają pozytywne nastawienie i równowagę emocjonalną.

  

Opracowanie: mgr Wiesława Lipka

LITERATURA:
1. P.E. Dennison, Gimnastyka mózgu. Przewodnik dla rodziców, nauczycieli i wszystkich, którzy interesują się relacją pomiędzy ruchem a uczeniem się całym mózgiem. Warszawa 2003.
2. P.E. Dennison, Kinezjologia edukacyjna dla dzieci. Warszawa 2003.