Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym

TWÓRCZOŚĆ PLASTYCZNA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

          Twórczość plastyczna odgrywa istotną rolę w rozwoju dziecka i jest jedną z ważniejszych form jego działalności w wieku przedszkolnym. Poza funkcją zabawową pełni również istotną rolę w rozwijaniu sfery poznawczej i wychowawczej.
          Działalność plastyczna jest podstawową formą uczenia się dziecka oraz przekazywania wiedzy na temat swojego otoczenia: czego w nim doświadczyło, co wprawiło w zachwyt, co zwróciło jego uwagę. Dzięki ekspresji plastycznej przedszkolak zdobywa doświadczenie, uczy się stawiania pytań i jednocześnie odpowiadania na nie, uczy się myśleć i kojarzyć. Nawiązuje kontakt z bliskimi mu osobami i przekazuje to, co dla niego jest najważniejsze. W efekcie prace plastyczne wykonane przez dziecko kryją w sobie bogactwo wypowiedzi o nim samym. Przedstawiają realny i fantastyczny świat widziany oczyma dziecka. Ukazują jego emocje, marzenia, lęki czy pragnienia. Dla dziecka jego własna twórczość jest przede wszystkim źródłem radości, dobrej zabawy i zaangażowania. Dziecko tworząc rozwija różne umiejętności, w tym twórczą inicjatywę, pomysłowość, uczy się wiary we własne siły i możliwości twórcze. Jednocześnie uspokaja się, odpręża i rozładowuje napięcia emocjonalne i mięśniowe.

Wskazówki dla rodziców zainteresowanych rozwijaniem twórczości plastycznej swojego dziecka:

 • zorganizuj dziecku różnorodne materiały plastyczne, aby mogło samodzielnie dokonać wyboru materiału i tematu pracy;
 • zachęcaj dziecko do działania; nie zmuszaj, jeśli nie ma ochoty;
 • pozwól, aby samo decydowało, w jaki sposób ma wykonać pracę;
 • stwórz dziecku odpowiednią atmosferę życzliwości, aby tworzenie stało się dla niego źródłem przyjemności i radości;
 • okazuj radość i zainteresowanie każdą wykonaną pracą plastyczną swojego dziecka.
 • nie oceniaj w kategoriach: brzydki-zły, dobry-ładny – poziom artystyczny pracy nie jest najważniejszy liczy się trud włożony przez dziecko w jego wykonanie;
 • zachęcaj do tego, aby kończyło rozpoczęte działania;
 • rozmawiaj ze swoją pociechą na temat wykonanej pracy – pytaj i słuchaj uważnie, co ma do powiedzenia;
 • podziwiaj i doceniaj wytwory plastyczne swojego dziecka – ciesz się nawet z najmniejszego postępu, niech dziecko czuje się dowartościowane.
 • nigdy nie wyrzucaj prac plastycznych dziecka - często to właśnie z nich możesz dowiedzieć się, czy jest szczęśliwe, co myśli, czego się obawia, o czym marzy.

 

Opracowanie: mgr DOROTA SZMYTKOWSKA

LITERATURA:

 1. Gloton-Clero C., Twórcza aktywność dziecka, WSIP 1988
 2. D. Jasica: „Rozwój twórczości plastycznej dzieci”: „Wychowanie w Przedszkolu”, 2001, nr10.