Kurczaki

Anglojęzyczna grupa dzieci 3-letnich

           Nauczycielki: p.mgr Zofia Sobieszczyk, p.mgr Beata Zawada                       p.dyr. mgr Ewa Tomasik 

Lektorka: p. mgr Marta Kwiatkowska

Pomoc nauczyciela:p. Iwona Pardua

Woźna:p. Elżbieta Derka