Krasnale

Anglojęzyczna grupa dzieci 5-6-letnich

Nauczycielki:p. mgr Zofia Dahms , p. Marta Mrozińska

Lektorka: p. Agnieszka Tomczak

Woźna: p. Joanna Jarek