Wiewiórki

Anglojęzyczna grupa dzieci 5-6-letnich

Nauczycielki: p. mgr Joanna Koźlak,p. mgr Dorota Szmytkowska

Lektorka: p. mgr Anna Widajewicz

Woźna: p.Bożena Hoppe