KINDERGARTEN

VOCABULARY

teddy bear- mis
 dolly – lalka
 ball – piłka
blocks – klocki
 games- gry
stand up – wstań
 sit down – usiądź
 jump – podskocz
 march – maszeruj
come to me – chodź do mnie
 roll the ball – tocz piłkę
 wash your hands – umyj ręce
 touch your nose – dotknij nosa
 cross your legs – zegnij kolana
 put your hands on your knees – połóż ręce na kolana
 
 
 SONG / POEM
 
Teddy Bear’,
Teddy Bear, Teddy Bear, turn around,

Teddy Bear, Teddy Bear, touch the ground

Teddy Bear, Teddy Bear, touch your nose

Teddy Bear, Teddy Bear, point to your toes!

Teddy Bear, Teddy Bear, turn around,

Teddy Bear, Teddy Bear, touch the ground

Teddy Bear, Teddy Bear, turn out the lights-

Teddy Bear, Teddy Bear, say good-night!

 
 ‘If you're happy and you know it
If you're happy and you know it
Clap your hands
If you're happy and you know it
Clap your hands
If you're happy and you know it
and you really want to show it
If you're happy and you know it
Clap your hands
If you're happy and you know it
Stamp your feet
If you're happy and you know it
Stamp your feet
If you're happy and you know it
And you really want to show it,
If you're happy and you know it
Stamp your feet
If you're happy and you know it
nod your head
If you're happy and you know it
nod your head
If you're happy and you know it
And you really want to show it
If you're happy and you know it
 nod your head
If you're happy and you know it
Do all four
Clap hands, stamp your feet, nod your head
If you're happy and you know it
Do all four
Clap hands,, stamp your feet, nod your head