Sprzątanie ŚWIATA

  Nasze przedszkole od kilku lat bierze udział w akcji ,,SPRZĄTANIE      ŚWIATA". Jest to jeden z elementów szerzenia przez nas edukacji       proekologicznej wśród najmłodszych.

W tym roku do akcji przystąpiliśmy 17 września.