Bezpieczna droga do domu - prezentacja multimedialna

     Dnia 8 października dzieci miały możliwość obejrzenia prezentacji  multimedialnej na temat niebezpiecznych kontaktów z obcymi. Pokaz przedstawiony był w formie komiksu rysunkowego. Teraz wszyscy wiedzą ,jak należy zachować się w stosunku do nieznajomych.