POST OFFICE

VOCABULARY :
 
POST OFFICE - POCZTA
LETTER - LIST
ENVELOPE - KOPERTA
STAMP - ZNACZEK
POSTCARD - POCZTÓWKA
PARCEL – PRZESYŁKA
POST BOX – SKRZYNKA NA LISTY
POSTMAN - LISTONOSZ
 
ZWROTY:
 
WRITE A LETTER – NAPISAĆ LIST
PUT A LETTER INTO AN ENVELOPE – WŁOŻYĆ LIST DO KOPERTY
PUT A STAMP – NAKLEIĆ ZNACZEK
WALK TO THE POST BOX – IŚĆ DO SPRZYNKI NA LISTY
PUT A LETTER INTO THE POST BOX – WŁOŻYĆ LIST DO SKRZYNKI
SEND A LETTER – WYSŁAĆ LIST
CAN I HELP YOU? – CZY MOGĘ POMÓC?
A STAMP PLEASE. - POPROSZĘ ZNACZEK
 
 
SONG:
 
I sent a letter to my love,
And on the way I dropped it,
One of you picked it up,
and put it your pocket.