"Jesteśmy Dziećmi Bożymi"

 

Katechezę w naszym przedszkolu

prowadzi p. mgr Ewa M. Klesińska – katechetka.

Kilka słów o zajęciach i programie:

Przez cały rok dzieci dowiedzą się, że należą do wspólnoty dzieci Bożych, poznają znaki religijne i Kościół, który jest szczególnym miejscem spotkania z Bogiem. Znajdą odpowiedź na pytanie kim jest Jezus. Odkryją, że wspólnie z innymi są uczniami Chrystusa i pragną Go naśladować. Będą uczyć się słuchać Boga, a w codziennym życiu uwielbiać Go. Poprzez gry i zabawy dzieci poznawać będą naszego Stwórcę, a korzystanie z barwnych materiałów dydaktycznych (przygotowanych przez nauczyciela) pomoże dzieciom w sposób ciekawy, interesujący i pomysłowy, a jednocześnie pełen humoru i dobrej zabawy, uczestniczyć w katechezie. Na śpiew też znajdzie się miejsce, bo jak mawiał jeden ze świętych „Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”.

Tematy realizowane na katechezie w roku szkolnym 2014/2015 wg podręcznika pt. „Jesteśmy Dziećmi Bożymi” wydawnictwa Święty Wojciech. Podręcznik nr AZ – 03 – 01/10 – PO – 1/11 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla dzieci pięcioletnich, zgodny z programem nauczania numer AZ – 0 – 01/10.