Karate

                                                       "Karate służy do obrony, nie do ataku" 
Gichin Funakoshi.

        

          Zajęcia karate przeznaczone są dla dzieci 4-6 letnich. Zajęcia prowadzi instruktor karate, absolwent AWF we Wrocławiu, nauczyciel wychowania fizycznego mgr Sebastian Zwiewka, tel. 695-609-689.
              Dzieci ćwiczą w strojach sportowych lub kimonach, na boso. Zajęcia obfitują w dużą ilość ćwiczeń  korekcyjnych i ogólnorozwojowych. Poprzez zajęcia karate dziecko wyraża swoje emocje, zainteresowanie, wyrabia poczucie własnej wartości i szacunek dla innych. 
             Zajęcia rozwijają dzieci w obszarze sfery fizycznej, zmysłowej i emocjonalnej. Wyzwalają nagromadzone napięcie, relaksują, korygują wady postawy oraz uczą dyscypliny i systematyczności.