Calendar

Vocabulary:
CALENDAR – KALENDARZ
YEAR - ROK
DAY – DZIEŃ
 
WEEK – TYDZIEŃ:
MONDAY – PONIEDZIAŁEK
TUESDAY – WTOREK
WEDNESDAY – ŚRODA
THURSDAY – CZWARTEK
FRIDAY – PIĄTEK
SATURDAY – SOBOTA
SUNDAY – NIEDZIELA
 
 
SEASONS – PORY ROKU:
SPRING – WIOSNA
SUMMER – LATO
AUTUMN – JESIEŃ
WINTER – ZIMA
 
MONTHS – MIESIĄCE:
JANUARY - STYCZEŃ
FEBRUARY - LUTY
MARCH - MARZEC
APRIL - KWIECIEŃ
MAY - MAJ
JUNE - CZERWIEC
JULY - LIPIEC
AUGUST - SIERPIEŃ
SEPTEMBER - WRZESIEŃ
OCTOBER - PAŹDZIERNIK
NOVEMBER - LISTOPAD
DECEMBER – GRUDZIEŃ
 
Ordinal numbers – liczebniki porządkowe
 
1st(first) - pierwszy
2nd(second) – drugi
3rd(third) – trzeci
4th(fourth) – czwarty
5th(fifth) – piąty
6th(sixth) – szósty
7th(seventh) – siódmy
8th (eighth) – ósmy
9th(ninth) – dziewiąty
10th(tenth) - dziesiąty
 
 
 
Expressions:
 
WHAT SEASON IS NOW ? – JAKĄ PORĘ ROKU TERAZ MAMY?
IT’S WINTER. JEST ZIMA
 
WHAT DAY OF THE WEEK IS TODAY? – JAKI DZIEŃ TYGODNIA MAMY TERAZ?
IT’S ….. .
 
WHAT DATE IS TODAY?
IT’S 1st/2nd/3rd … OF MARCH.