Próbna ewakuacja 12.04.2011

      12 kwietnia została przeprowadzona próbna ewakuacja na wypadek pożaru. Celem akcji było ćwiczenie w szybkim , zorganizowanym opuszczeniu budynku przedszkola przez wszystkie dzieci oraz personel. Akcją kierowała pani dyrektor oraz Obiektowy Koordynator Bezpieczeństwa, a obserwatorami byli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z panem aspirantem Łukaszem Adamowskim na czele.Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie, spokojnie, z zachowaniem wszystkich procedur.                                                                                                                     Po odwołaniu alarmu dzieci miały okazję spotkać się ze strażakami ,poznać ich sprzęt i wyposażenie wozu strażackiego. Dowiedziały się również w jakich sytuacjach należy wzywać straż pożarną. Same natomiast pochwaliły się znajomością numeru alarmowego -998!