Easter

 

VOCABULARY:
 

Easter bunny –zajączek wielkanocny
Candies–cukierki

Jelly beans–żelki

Chick - kurczaczek

Duckling–kaczątko
Lamb–owieczka
Dye - farbować
Easter basket –koszyk wielkanocny
Easter egg – jajko wielkanocne
Easter egg hunt – poszukiwanie jajka wielkanocnego
ham - szynka

 

SONG

Under the clear blue sky,
Pod czystym, niebieskim niebem,
under the bright, bright sun ...
pod jasnym, jasnym słońcem...
Look! Can you see them?
Popatrz! Czy je widzisz?
The little bunnies come!
Małe króliczki nadchodzą!
It's the wonderful,
To wspaniała,
the incredible
niesamowita
Easter Bunny Parade!
Parada Wielkanocnych Króliczków!
They carry colourful eggs,
Niosą kolorowe jajka,
they're singing a happy tune.
śpiewają wesołą piosenkę.
Listen! Can you hear them?
Posłuchaj! Czy je słyszysz?
The bunnies are singing for you!
It's the wonderful,
the incredible
Easter Bunny Parade!
Over the fresh green grass,
Przez świeżą, zieloną trawę
and rivers silver and blue
i rzeki srebrne i niebieskie
the bunnies hippety-hop,
króliczki – hopsa! – kicają,
so let's join the parade, too!
więc my też dołączmy do tej parady!
It's the wonderful,
the incredible
Easter Bunny Parade!