"Sprzątanie Świata"

 Nie ma śmieci – są surowce” to przesłanie tegorocznej edycji Akcji Sprzątanie Świata. Jak co roku (15.09.2017) dzieci  z naszego przedszkola przyłączyły się do działań na rzecz ochrony środowiska. W ramach akcji dzieci sprzątały skwer w okolicach przedszkola. Przeprowadzone zostały we wszystkich grupach  zajęcia edukacyjne dotyczące zbierania i segregacji śmieci. Zbieraliśmy również nakrętki , płyty CD i zużyte baterie.  Najwięcej surowców przyniosły dzieci z grupy Jeżyki. One tez dostały nagrodę rzeczową dla grupy. Przeprowadziliśmy również konkurs plastyczny " Postać z bajki" wykonana z odpadów. Nasze przedszkolaki wiedzą , że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” - na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania.

    

 

  

Wrzesień jest tym miesiącem, w którym w całej Polsce odbywa się Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata. W tym roku również nasze przedszkolaki (16.09.16) zaopatrzone w rękawice i worki czynnie uczestniczyły w akcji. Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem „Podaj dalej… Drugie życie odpadów”. W naszym przedszkolu dzieci nie ograniczyły się tylko do zbierania śmieci, ale wykonały także z rodzicami ekozwierzaki z odpadów, za które otrzymały dyplomy i książeczki. Wymyślały hasła proekologiczne,wykonywały użyteczne przedmioty z odpadów, obejrzały prezentację na temat ochrony środowiska, zebrały nakrętki, zużyte baterie i płyty. Najwięcej odpadów zebrała grupa "Wiewiórki", której pani dyrektor Ewa Tomasik wręczyła nagrodę.  Dzięki tego typu akcjom wychowankowie rozumieją potrzebę ochrony środowiska oraz zachowania porządku w miejscu, gdzie przebywają.

 Przykładowe prace konkursowe:

 18 września 2015 roku nasze przedszkolaki - jak co roku wzięły udział w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata” organizowanej przez Miasto Bydgoszcz.Tegoroczne hasło akcji to „WYPRAWA – POPRAWA”. Dzieci w salach miały możliwość przypomnieć sobie jak wygląda prawidłowa segregacja śmieci, wykonać prace plastyczne, a następnie wyruszyły sprzątać teren w pobliżu przedszkola. W ramach akcji w naszej placówce zorganizowano również konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców pt. „Eko las i jego mieszkańcy” – wszystkie prace zostały nagrodzone. Uczestnikom serdecznie gratulujemy! Dodatkową atrakcją oraz świetną zabawą było przeprowadzenie „Eko rewii mody”, w której dzieci miały możliwość wystąpić w strojach z surowców wtórnych przygotowanych wspólnie z nauczycielami. W ramach konkursu międzygrupowego w przedszkolu zorgranizowana była także "WIELKA ZBIÓRKA NAKRĘTEK" - najwięcej nakrętek zebrały dzieci z gr. "Motyle" - to one zdobyły wielki box z klockami. Brawo! Jak co roku prosimy rodziców o wspólne oddziaływania wychowawcze w kształtowaniu świadomości ekologicznej naszych pociech oraz włączanie się w akcje ekologiczne.

 

  

19 września 2014 r. nasze przedszkolaki jak co roku wzięły udział w akcji "Sprzątanie świata" organizowanej przez Miasto Bydgoszcz - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Tegoroczne hasło akcji to "TURYSTO! SZANUJ ŚRODOWISKO".  Dzieci przypomniały o tym, jak ważna jest segregacja śmieci oraz wypowiadały się na temat dbania o środowisko również podczas wycieczek poza miasto, następnie wyposażone w worki i rękawiczki sprzątały teren wokół przedszkola.

W ramach akcji w naszym przedszkolu zorganizowano również konkurs plastyczno-literacki dla dzieci i rodziców

pt."Turysto szanuj środowisko" - wszystkie prace zostały nagrodzone. Uczestnikom gratulujemy!

 

 

  

  W piątek 20 września 2013r. dzieci z wszystkich grup przedszkolnych aktywnie uczestniczyły w akcji "Sprzątanie Świata". "Odkrywamy czystą Polskę" - to tegoroczne hasło akcji. Zanim przedszkolacy "uzbrojeni" w worki i rękawiczki wyruszyli w teren, w salach posłuchali informacji na temat akcji oraz wykonali piękne prace plastyczne. Dzieci ozdobiły kontur Polski, nawiązując do tegorocznego hasła akcji. Następnie, pamiętając o segregacji śmieci przedszkolacy wyruszyli sprzątać teren wokół przedszkola.

 

 

     14 września dzieci z naszego przedszkola przyłączyły się do akcji "Sprzątania Świata", której tegorocznym hasłem było: "Kocham, lubię, szanuję...  nie śmiecę." Dzieci ochoczo sprzątały teren wokół przedszkola. Prosimy rodziców o wspólne oddziaływania wychowawcze w kształtowaniu świadomości ekologicznej naszych pociech oraz włączanie się w akcje ekologiczne.

 
 

  16 września 2011 r. Nasze Dzielne Przedszkolaki uczestniczyły w "Sprzątaniu Świata". Hasło tegorocznej edycji brzmiało: "Lasy to życie - chrońmy je". Łącząc wspólne siły, zaangażowanie personelu i dziesiątki małych rączek zbieraliśmy i segregowaliśmy śmieci z otaczajacego przedszkole parku.

W ten odpowiadamy na apel Fundacji „Sprzątania Świata-Polska” i "Naszej Ziemii" - "Nie traktujmy lasów przedmiotowo – weźmy pod uwagę, że są to miejsca tętniące życiem. Zachowując czystość w lesie, ograniczając ilość dzikich wysypisk i odpadów stwarzających zagrożenie – dbamy o to, aby zachować naturalne warunki środowiskowe, zapewniające trwałość drzewostanów i ograniczające występowanie niebezpiecznych sytuacji (np. pożary)."

Prosimy również rodziców o wspólne oddziaływania wychowawcze w kształtowaniu świadomości ekologicznej naszych pociech. W ten sposób włączymy się aktywnie w Obchody Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez ONZ.