"Zbiórka baterii"

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie "Zbiórka baterii".

Tegoroczna edycja potrwa do 15 maja 2017 r.

Patronatem akcji jest Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy przy współpracy z Firmą Remondis.  Głównym celem konkursu jest wskazanie dzieciom znaczenia jakie ma emitowanie odpadów niebezpiecznych z ogólnej masy odpadów komunalnych.

Najlepsze placówki biorące udział w tegorocznych akcjach ekologicznych otrzymają atrakcyjne nagrody.

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do udziału w akcji!!!

Baterie wrzucamy do oznakowanego pudełka znajdującego się w każdej sali przedszkolnej.