Akcje ekologiczne

                    Dziękujemy rodzicom i dzieciom za aktywny udziału w konkursach ekologicznych organizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urządu Miasta Bydgoszcz www.czystabydgoszcz.pl/  

W tym roku szkolnym zbieraliśmy zużyte baterie, kartoniki po napojach (czyste,zgniecione),płyty CD i DVD oraz makulaturę .