Turniej ekologiczny

19 października 2011 dzieci z Przedszkola nr 34, Przedszkola nr 9, Przedszkola nr 28, Przedszkola nr 68 spotkały się, aby pochwalić się swoją wiedzą przyrodniczą podczas II Turnieju Ekologicznego Przedszkoli. Doskonale poradziły sobie z zadaniami konkursowymi, które oceniała p. starszy wizytator Anna Engel oraz p. dyr. P-34 Ewa Tomasik. Nagrody, które dzieci otrzymały w turnieju pomogą młodym ekologom pogłębiać swoją wiedzę i zainteresowania przyrodnicze. konkurs przygotowaly i prowadzily nauczycielki Z. sobieszczyk i A. Mrozik.