Instrumenty etniczne

22. 11. 2011 Oglądaliśmy i muzykowaliśmy na instrumentach etnicznych.