Koło "Wędrówki Żaka Przedszkolaka"


 

Zajęcia koła prowadzone są na postawie programu wychowawczo-edukacyjnego autorstwa mgr B. Jargot pt. "Wędrówki Żaka Przedszkolaka". Program jest skierowany do dzieci 3,4-letnich. W roku szkolnym 2017/2018 opiekunami koła są: mgr Beata Jargot.

Cele ogólne programu:
 1. Kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć i wiedzy.
 2. Rozwijanie twórczej inwencji dzieci.
 3. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
 4. Rozwijanie mowy dziecka.
 5. Poznawanie języka literackiego.
 6. Rozwijanie zainteresowania pięknem i bogactwem kulturowym naszego regionu i  kraju.
 7. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.

Cele szczegółowe:

 1. Dziecko nabywa wiadomości o najbliższym otoczeniu.
 2. Dziecko wzbogaca słownik mowy biernej i czynnej.
 3. Poprzez literaturę dziecko pozna swoją „Małą Ojczyznę”.
 4. Dziecko wzbogaci swoją wiedzę na temat uroków własnej miejscowości oraz ojczyzny poprzez poznanie baśni i legend.
 5. Dziecko rozwija swoją mowę i myślenie.
 6. Dziecko uważnie słucha czytanego tekstu.
 7. Dziecko aktywnie uczestniczy we wspólnych zabawach.
 8. Dziecko pozna różnorodność regionów poprzez ich kulturę.