Dinosaurs

 
Dinozaurs
 
vocabulary:
 
dinozaur - dinozaur
eggs - jaja
nest - gniazdo
tyrannosaurus rex - tyranozaur
triceratops - triceratops
pterodaktyl - pterodaktyl
brachiosaurus - brachiozaur
skeleton - szkielet
fossil - skamieniałość
bones - kości
horns - rogi
wings - skrzydła
tail - ogon
claws - szpony
sharp teeth – ostre zęby
scales - łuski
eat meat – jeść mięso
eat plants – jeść rośliny
eat fish – jeść ryby
dangerous - niebezpieczny
 
big – bigger – the biggest / duży – większy - największy
fast – faster – the fastest / szybki – szybszy - najszybszy
long – longer – the longest / długi – dłuższy - najdłuższy