Projekt ,,Digital Fairytales"

Projekt realizowany przez p.Martę Stoińską w roku szkolnym 2011/2012.

 

Opis projektu:

Dwie klasy z różnych krajów uzgadniają jedną konkretną bajkę. W każdej klasie dzieci czytają i dyskutują wybraną bajkę w swoim języku. Bajka zostaje podzielona na 2 części i każda klasa tworzy ilustracje swojej części. Dzieci ustalają sceny, które mają być narysowane i dzielą pracę pomiędzy siebie. Dzieci używają różnych technik rysunku. 

Wymiana informacji: Obrazki zostają zeskanowane i klasy drukują obrazki narysowane przez dzieci z drugiej klasy. W przedszkolu organizuje się wystawę. Obrazki w formie cyfrowej zostają połączone w prezentację PowerPoint. Nagrywają do niej dźwięk w swoim języku. Obie klasy słuchają bajki w drugim języku i porównują języki.

Dwie klasy pracują razem nad przekształceniem bajki w prezentację PowerPoint. Prezentacja ma zawierać zeskanowane rysunki dzieci ilustrujące sceny z bajki i podkład dźwiękowy w obu językach. Gotowa prezentacja będzie opublikowana w internecie. Dzieci organizują wystawę związaną w projektem.

 

 ,,Czerwony Kapturek"