Koło teatralne "Bawimy się w teatr"

Kółko teatralne prowadzą p. mgr Beata Zawada, p. mgr Wiesława Lipka w oparciu o program ,,Bawimy się w teatr”.

Główne cele kółka to:

  • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  • rozwijanie aktywności artystycznej dzieci 5-letnich poprzez odgrywanie ról w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem, ruchem.