Koło plastyczne ,,Mali artyści"

Koło plastyczne „Mali artyści” prowadzone jest przez nauczycielki: mgr Dorotę Szmytkowską i mgr Joannę Koźlak.
Uczestnikami koła plastycznego są dzieci, które wykazują uzdolnienia i zainteresowania plastyczne. W ramach koła plastycznego prowadzone są zajęcia i zabawy twórcze w zakresie działalności plastyczno- konstrukcyjnej:

  • spotkania z artystami plastykami,
  • wyjazdy do muzeum,

Dzieci biorą udział w różnorodnych konkursach plastycznych oraz w corocznej imprezie artystycznej pod hasłem ,,Plener Plastyczny ", organizowanej na terenie ogrodu przedszkolnego naszej placówki.