Najmłodsi tropią zabytki Bydgoszczy

26 kwietnia 2012 roku nasze Przedszkole zorganizowało międzyprzedszkolny konkurs „Najmłodsi tropią zabytki Bydgoszczy” w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego. W konkursie wzięły udział dzieci z bydgoskich przedszkoli: P9, P18, P34, P58, P70.
Zadaniem dzieci była wędrówka uliczkami Starego Miasta wraz z nauczycielami i poszukiwanie zabytków wskazanych na mapce z trasą konkursu. Na każdej „stacji” dzieci rozwiązywały zadania, podczas których zdobywały wiedzę na temat urokliwych miejsc Bydgoszczy. 
Spacer wśród staromiejskich kamieniczek, nieopodal Pomnika Króla Kazimierza, przez most Jerzego Sulimy-Kamińskiego, plac w pobliżu nowoczesnej Opery Nova zakończyła lekcja muzealna w Muzeum Okręgowym im. L. Wyczółkowskiego w Spichrzach pt. "Kultura ludowa Kujaw". W muzeum nastąpiło również uroczyste podsumowanie konkursu. Nagrody wręczyli członkowie szacownego jury: pani Dorota Dombrowska - asystent Wydz. Promocji i Edukacji Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiegio, pan Jerzy Derenda - Prezez TMMB, pani Krystyna Karpińska - CEN oraz pani dyrektor Ewa Tomasik.