Verbs

VERBS:
sit – siadać
open – otwierać
close – zamykać
play – bawić się
hug – przytulać się
bounce – odbijać
laugh – śmiać się
smile – uśmiechać się
pull – ciągnąć
fish – łowić ryby
carry – nieść
jump – skakać
arguee –kłócić się
run – biegać
catch – łapać
dance – tańczyć
cry – płakać
sing – śpiewać 
blow – dmuchać
help - pomagać          
                                                                                                                                                                                                      
ZWROTY
             Can I go to the toilet?
             What is it?
             Help me please
             I don’t understand
             How to say it in English?
             Can I have more soup?
             Can I blow my nose?
             Can I take it off?
             Can I put it on?
             Can I take the sheet of paper?
             Can I take the crayons?