Feelings and emotions

Feelings and emotions
 
I’m happy – jestem szczęśliwy/a
I’m sad – jestem smutny/a
I’m angry – jestem zły/a
I’m sleepy – jestem śpiący/a
I’m scared – boję się
I’m tired – jestem zmęczony/a
I’m surprised – jestem zdziwiony/a
I’m worried – jestem zmartwiony/a
I’m hot – jest mi gorąco
I’m cold – jest mi zimno
I’m hungry – jestem głodny/a
I’m thirsty – chce mi się pić
 
Zwroty:
How are you today?        I'm....        I feel.....

Are you...today?      Yes, I am      No, I'm not

 
Song:
 
If you’re happy
If you’re happy happy happy (Smile and put your index fingers on your cheeks.)
clap your hands. (Clap your hands.)
If you’re happy happy happy
clap your hands.
If you’re happy happy happy
clap your hands, clap your hands.
If you’re happy happy happy
clap your hands.
 
If you’re angry angry angry (Make an angry face and cross your arms over your chest.)
stomp your feet. (Stomp your feet.)
If you’re angry angry angry
stomp your feet.
If you’re angry angry angry
stomp your feet, stomp your feet.
If you’re angry angry angry
stomp your feet.
 
If you’re scared scared scared (Make a scared face and place your hands on your cheeks.)
say, “Oh no!” (Say, “Oh no!”)
If you’re scared scared scared
say, “Oh no!”
If you’re scared scared scared
say, “Oh no!”, say , "Oh no!"
If you’re scared scared scared
say, “Oh no!”
 
If you’re sleepy sleepy sleepy (Make a sleepy face.)
take a nap. (Rest your head on your hands and pretend to sleep.)
If you’re sleepy sleepy sleepy
take a nap.
If you’re sleepy sleepy sleepy
take a nap, take a nap.
If you’re sleepy sleepy sleepy
take a nap.
 
If you’re happy happy happy (Smile and put your index fingers on your cheeks.)
clap your hands. (Clap your hands.)
If you’re happy happy happy
clap your hands.
If you’re happy happy happy
clap your hands, clap your hands.
If you’re happy happy happy
clap your hands.