Przegląd piosenek i teatrzyków

Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej zorganizowało 5.06.12r. XI Regionalny Przegląd Piosenek i Teatrzyków o tematyce ekologicznej.
Wzięły w nim udział dzieci z koła teatralnego prowadzonego przez panią mgr Beatę Zawadę, które zaprezentowały teatrzyk o tematyce ekologicznej pt.:
 ,,O wędkarzu i smutnej rybce”.  W Przeglądzie wzięły udział również dzieci z koła muzycznego prowadzonego przez panią mgr Martę Stoińską. Dzieci zaśpiewały piosenkę "Duszki, duszki" i w kategorii piosenka zajęły zaszczytne II miejsce!!