Podsumowanie akcji ekologicznych

 13 czerwca w Pałacu Młodzieży kolejny raz odbyła się uroczysta gala  podsumowująca działania ekologiczne organizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. I tym razem udało się nam zdobyć wyróżnienia i nagrody - w tym tę najważniejszą za ,,Całokształt działań ekologicznych" !

Dyrektor pani Ewa Tomasik serdecznie dziękuje rodzicom, dzieciom oraz wszystkim pracownikom naszego przedszkola za ogromne zaangażowanie w akcje ekologiczne.

www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/Nagrodzeni_za_ekologi_.aspx#1